Technologie, oczyszczalnie ścieków

Firma Sewaco Ltd rozpoczęła swą działalność w 1979 roku i w ciągu trzydziestu lat obecności na rynku stała się jedną z wiodących marek związanych z gospodarką wodno-ściekową. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz budowie instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

Zakres działalności obejmuje:

Urządzenia:

 • Obrotowe zraszacze złóż biologicznych "HYRATE",
 • Drewniane ruszty wsporcze do złóż biologicznych z wypełnieniem z tworzywa sztucznego,
 • Statyczne zraszacze HYCOVER,
 • Automatyczny system samoczyszcznia dysz – AUTOCLEANSE,
 • Jednostki flotacji ciśnieniowej (DAF),
 • Studnie wodomierzowe
 • Kompleksowe usługi projektowe – (mechaniczne, elektryczne) – włączając dostarczenie materiałów i instalacje.

Technologia:

 • Złoża biologiczne HYRATE do procesów nitryfikacji oraz usuwające nadmiar BZT/ChZT,
 • Zastosowanie węgla aktywowanego do kontroli odoru jak i usuwania składników toksycznych i kolorów,
 • Dozowanie składników odżywczych i kontrola pH
 • Programowalne sterowniki Logistyczne (PLC)

Usługi projektowe:

 • Projekty wykonywane w systemie CAD używając oprogramowania Ashar Vellum
 • Kompletne projekty oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem 

Specjalizacja:

 • Ponad 40 lat doświadczenia w projektowaniu, rozwijaniu nowych technologii, produkcji oraz budowie instalacji służących do oczyszczania ścieków i odpadów powstających przy hodowli zwierząt, przetwórstwie żywności, w przemyśle cukierniczym, petrochemicznym, papierniczym, gorzelniczym i browaryjnym jak również oczyszczania odpadów ze słodu browarniczego, refinerii, cukrowni, oleju palmowego oraz powstałych przy produkcji mleka i produktów mlecznych.

Produkcja:

 • Konstrukcje stalowe wytwarzane są na miejscu w naszej fabryce co pozwala na zachowanie wysokiej jakości produktu. Na każdym etapie produkcji i montażu elementy podlegają kontroli pod względem precyzji wykonania. Gotowe produkty w zależności od wymagań są pokrywane warstwą zabezpieczającą.
 • Montaż oraz wszelkie testy produktów mających kontakt z wodą pitną, są przeprowadzane w pomieszczeniu czystym (cleanroom).
 • Dokumentacja dotycząca produkcji i serwisów zostaje przechowywana przez cały okres żywotności oczyszczalni.

Usługi montażowe:

 • Pełna instalacja produktów wykonywana jest przez naszych wykwalifikowanych inżynierów. Aby uniknąć uszkodzeń, wypełnienie z tworzywa sztucznego układane jest za pomocą specjalngo wyposażenia.
 • Każdy członek naszej załogi przeszedł odpowiednie szkolenia i posiada wszystkie wymagane zezwolenia i certyfikaty niezbędne do wykonania pracy.