SENATE System Wielowodomierzowy

Produkt w fazie dopracowania
SENATE_system_wielowodomierzowy_pl.jpg Nasze studzienki dostosowane są do systemów wielowodomierzowych. Komora izolacyjna jednocześnie spełnia funkcję antyskażeniową do montażu w gruntach poprzemysłowych.

Możliwość zamontowania nawet 12 wodomierzy w jednej komorze

Opis techniczny:

  • Komora o minimalnych wymiarach 600mm x 450mm,
  • Zawór antyskażeniowy jako standard,
  • Komora nadająca się do instalacji w gruntach, poprzemysłowych
  • Izolacja cieplna,
  • Testowane do ciśnienia 10bar,
  • Wytrzymały łącznik z kopolimeru acetylowego wraz z zaworem zwrotnym umożliwiający zamontowanie wodomierza bądź punktu próbkowania wody,
  • Możliwość zamontowania urządzenia w systemach o różnych średnicach rur,
  • Szybkozłącza serwisowe o średnicy 25mm wykonane z polietylenu o średniej gęstości MDPE,
  • Czynności obsługowe nie wymagające specjalistycznych narzędzi.

- Wyprodukowane zgodnie z normą jakości BS5750.
- Dopuszczony do stosowania przez Water Byelaws Scheme.
- Spełnia wymagania PZH. Atest Higieniczny HK/W0950/01/2011.