Instrukcja Montażu

Senate studzienka standard:

 1. Studzienka wodomierzowa powinna być umiejscowiona tak, aby była możliwość do niej dojścia, dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji oraz odczytu wskazań wodomierza.
 2. W miarę możliwości należy unikać lokalizowania studzienek w jezdniach ulic i dróg.
 3. Nie należy lokalizować studzienek w ściekach ulicznych, zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na dopływ wody spływającej po powierzchni terenu.
 4. Przewód wodociągowy przed i za studzienką wodomierzową powinien być tak umocowany, aby żaden element nie mógł zmienić swojego położenia pod wpływem uderzenia wodnego.
 5. Studzienka wodomierzowa Senate – Standard nie wymaga wykonania szerokiego wykopu.
 6. Wykop powinien być odpowiednio dostosowany do wysokości studzienki.
 7. Dno wykopu należy wyrównać oraz usunąć wszelkie ostre kamienie.
 8. Ustawić studzienkę zgodnie z kierunkiem przepływu wody.
 9. Zamknąć zawór główny dopływu wody lub armaturę zaporową.
 10. Usunąć zaślepki (nie wcześniej niż przed samym podłączeniem) oraz za pomocą szybkozłączek (ewentualnie wymaganego przełącznika z 25mm na mniejszy rozmiar rury) podłączyć rury doprowadzające wodę.
 11. Uszczelnić podłączenie rur, tak aby nie stanowiło ono przeszkody w przepływie wody.
 12. Po podłączeniu do rur należy powoli wprowadzić wodę do przewodu i wykonać próbę szczelności.
 13. Za pomocą klucza odkręcić zawór główny i przeprowadzić próbę szczelności w studni.
 14. Zamknąć zawór główny oraz zainstalować wodomierz.
 15. Po zainstalowaniu wodomierza należy powoli wprowadzić wodę do przewodu i wykonać próbę szczelności. Armatura zaporowa w czasie eksploatacji powinna być całkowicie otwarta.
 16. W czasie przepływu wody wskazówki liczydła wodomierza powinny obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 17. Upewnić się, że studzienka została umieszczona w odpowiedniej pozycji a następnie wypełnić wykop gruntem sypkim, warstwami po 30 cm. Obsypywać należy równomiernie po całej średnicy wykopu.
 18. Założyć pokrywę wraz z korkiem izolacyjnym.
 19. Studnię wypoziomować tak, aby pokrywa była ustawiona na poziomie gruntu.